Hướng dẫn lắp đặt sen tắm nhiệt độ TOTO Nhật ( người Nhật thực hiện)

Hướng dẫn lắp đặt sen tắm nhiệt độ ToTo nhật do người Nhật thực hiện :

Tháo bỏ sen tắm cũ và lắp đặt sen tắm mới bằng video

0913 522 348