Tài Khoản Ngân Hàng CTy

Cty TNHH thương mại và dịch vụ YẾN TÙNG
Số tài khoản : 0711000241006
Ngân hàng Vietcombank -chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội

Ngân hàng cá nhân

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ( Giám Đốc CTY)
Nguyễn Đức Hiển
STK :19035353792015
Ngân hàng Techcombank
Chi nhánh Hà Tây Hà Nội

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ( Giám Đốc CTY)
Nguyễn Đức Hiển
STK : 1504205080624
Ngân hàng :Agribank chi nhánh Đống Đa Hà Nội

Nguyễn hải Yến
STK : 0711000234754
Ngân hàng Vietcombank Hà nội