Combo chậu rửa bát Henry HR-625+ vòi rút dây

5.175.000