Combo chậu rửa bát Henry HR-625+ vòi rút dây

11.500.000  5.175.000