Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-3C

4.390.000  3.070.000