Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-7C

4.320.000  3.020.000