Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-8C

4.390.000  2.930.000